Mistrzostwa Polski 2024

Wyścig odbędzie się w dni 17.02.2024
Start wyścigu kobiet: 11.00
Start wyścigu mężczyzn 17.00
Trasa: https://zwiftinsider.com/route/shorelines-and-summits/
Wyścig ma charakter wyścigu punktowego, do zdobycia są punkty na premiach.
Premie punktowe usytuowane są na trasie w następujących miejscach oraz mają przypisaną wartość punktów.
Każda z premii kończy się pod banerem.

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W EKOLARSTWIE
Przepisy szczegółowe dot. e-kolarstwa

Kategorie wiekowe
Mistrzostwa Polski w e-kolarstwie rozgrywany jest w formule Open bez podziału na kategorie wiekowe.
Start kategorii mężczyzn oraz kobiet będzie odbywać się oddzielnie.

Zgłoszenia
Do wyścigu o Mistrzostwo Polski w ekolarstwie, uczestnik musi dołączyć , we własnym zakresie.

Dołączyć do etapu można poprzez bezpośredni link do wydarzenia, dostępny na 5dni przed jego rozegraniem.
Uczestnik dostanie link do wyścigu dopiero gdy spełni wymagania dotyczące rejestracji

Wyścig
Wyścig zostanie rozegrany na trasie: https://zwiftinsider.com/route/shorelines-and-summits/
Długość: 46 km / Przewyższenia: 750 m / Lead-In: 4 km / Map: Watopia

Zasady punktacji
Wyścig ma charakter wyścigu punktowego, do zdobycia są punkty na premiach.
Premie punktowe usytuowane są na trasie w następujących miejscach oraz mają przypisaną wartość punktów.
Każda z premii kończy się pod banerem.

Uczestnictwo

Do wyścigu można będzie dołączyć dopiero po wypełnieniu arkusza: https://forms.gle/ZpW5t8KCRJ3zv9fW7
• Oraz weryfikacji informacji zawartych w arkuszu prawidłowości danych przez organizatora.
• Link do wyścigu każdy z zawodników otrzyma indywidualnie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
• Link do wyścigu zostanie wysłany tylko do zawodników, którzy przejdą pierwszy etap weryfikacji tj. informacja o trenażerze oraz udostępnią wszystkie informacje zgodnie z arkuszem.
I.Imię i nazwisko
II.Posiadany trenażer
III.Posiadane drugie zewnętrzne źródło mocy
IV.Link do profilu na zwiftpower
V.Link do profilu na Strava (profil otwarty min na 62h na potrzeby weryfikacji)
VI.Opcjonalnie: badania wydolnościowe lub wyniki IRL (wyścigi in real life) potwierdzające uzyskiwane moce w/kg na zwift (wysyłka na info@ztpl.cc)
IV.Przesłanie krótkiego filmu z ważenia na info@ztpl.cc do dnia 14.02.2024 oraz drugi raz max w czasie 2-4 godzin (okienko na dosłanie) w dniu wyścigu. Film z ważenia powinien być nagrany wg. procedury
– widoczna data i godzina
– zważenie ciężarka (zalecany ciężar min 5kg)
-zważenie zawodnika
-zważenie zawodnika z ciężarkiem
Film instruktarzowy: https://www.youtube.com/watch?v=mVoT9jkcxU0

Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:
1. Które ukończyły 18 lat
2. Dopuszcza się do startu zawodniczki i zawodników niepełnoletnich, warunkiem ich startu jest wyrażenie zgody przez Opiekuna Prawnego. Oświadczenie należy wysłać na adres info@ztpl.cc
3. Nie odbywają kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
a. Organizator zastrzega, iż w przypadku startu zawodników przyłapanych na dopingu w czasie całej swojej kariery, będą oni automatycznie usuwani z wyników.
4. W wyścigu mogą brać udział wszyscy zawodnicy tj zawodnicy z licencją elity, orlik, junior, junior młodszy oraz zawodnicy z licencją masters, cyklosport oraz amatorzy.

Wyniki
1. Wyścig ma charakter punktowy, oznacza to że zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzbiera podczas jego trwania największą ilość punktów
2. Wyniki dostępne będą na platformie www.zwiftpower.com zaraz po jego zakończeniu. Komisja sędziowska w trakcie trwania wyścigu, postara się na bieżąco informować o zdobywanych punktach na poszczególnych premiach
3. W celu uwzględnienia w wynikach, każdy z zawodników winien jest posiadać konto na platformie www.zwiftpower.com
4. Zawodnicy, którzy nie przejdą weryfikacji tj. nie dostarczą komisji ZADA wymaganych dowodów uzyskanych mocy w przeciągu 12 godzin od zakończenia etapu, zostaną zdyskwalifikowani.

Zasady antydopingowe – ZADA – weryfikacja osiąganych wyników
1. Zawodnicy startujący w cyklu podlegać będą weryfikacji pod kątem prawidłowości uzyskiwanych mocy
2. Organizator zastrzega, iż weryfikacji poddani zostaną w szczególności zawodnicy oraz zawodniczki z czołowych miejsce tj. TOP25 w przypadku pojawienia się podstaw do dodatkowej weryfikacji tj:
a. zawodnicy bez historii wyników na Zwifcie i na zewnątrz mogą podlegać dodatkowej weryfikacji
b. zawodnicy, których wykres mocy może wskazywać na niepoprawne działanie sprzętu mogą podlegać dodatkowej weryfikacji.
c. wyniki odbiegające od typowych wyników zawodnika (historia startów) mogą podlegać dodatkowej weryfikacji
d. W przypadku gdy dodatkowa weryfikacja będzie niemożliwa lub jej wynik nie będzie dawał podstaw do uwiarygodnienia wyniku, zawodnik będzie podlegał dyskwalifikacji.
3. W celu zapewnienia wiarygodności uzyskiwanych mocy, Organizator rekomenduje używanie
a. trenażera z deklarowaną dokładnością pomiaru mocy przynajmniej +/- 2%
b. miernika mocy mierzący całość mocy (nie jednonożny) z dokładnością przynajmniej +/- 2%
c. pulsometru (obowiązkowo dla TOP25)
d. posiadanie otwartego profilu na Stravie
e. posiadanie otwartego profilu na Zwifcie
4. Organizator w każdym momencie sezonu może wymagać od zawodnika potwierdzenia autentyczności jego aktualnej wagi filmem (z widoczną datą i sprawdzeniem poprawności działania wagi)
5. Trenażery rolkowe tj. napędzane za pomocą tylnego koła od roweru, zidentyfikowane jako zPower, będą usuwane z wyników
6. Narzędzia dodatkowej weryfikacji: podwójne nagranie pomiaru mocy (trenażer + miernik mocy), wyniki na zewnątrz preferowane ze stromych podjazdów na szosie, wizualne potwierdzenie sprzętu z jakiego się korzysta i poprawności kalibracji.
7. Zawodnicy, co do których autentyczności wyników ZADA PL będzie miała wątpliwości, do momentu pozytywnego przejścia dodatkowej weryfikacji, będą dyskwalifikowani automatycznie we wszystkich kolejnych startach, aż do pozytywnego przejścia procesu weryfikacyjnego.
8. Organizator zabrania wprowadzania zmian wagi oraz wzrostu w trakcie trwania wyścigu.
9. Organizator zastrzega, zmiany wagi oraz wzrostu na profilu zawodnika będą podlegały dodatkowej weryfikacji. Zawodnik w wyniku negatywnej weryfikacji może zostać zdyskwalifikowany.

Komisja sędziowska
W skład komisji sędziowskiej wchodzą:
● Jacek Tarach
● Michał Woźniak
● Kornel Karbowniczek

Kary i protesty
1. Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
a. upomnienie uczestnika
b. odjęcie punktów
c. dyskwalifikacja uczestnika
2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
a. nieprzestrzeganie zasad fair play,
b. niesportowe zachowanie,
3. Protesty do Sędziego Głównego można składać na adres info@ztpl.cc w formie e-mail do 12h po ogłoszeniu wyników.

Informacje dodatkowe
1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu
3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
4. Każdy uczestnik zgłaszając się do wydarzenia poprzez dołączenie do wydarzenia na platformie Zwift oświadcza znajomość regulaminu, który zawarty jest w opisie każdego wydarzenia i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w wyścigu.
5. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu.
6. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych na platformie Zwift znajdują się na stronie https://support.zwift.com/en_us/categories/legal-rkCaoNtJS
Cel imprezy
1. Popularyzacja i propagowanie dyscypliny e-kolarstwo w Polsce
2. Realizacja założeń projektu „Digital Innovation in Cycling” – DigiCycle
3. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku
4. Aktywizacja miłośników amatorskiego uprawiania sportu
5. Wyznaczanie nowych standardów w ramach organizacji imprez kolarskich E-Sport w Polsce.

Organizator
Organizatorem jest: FUTURE SPORTS Wojtyna Daniel
Ul. Miękińska 36B
32-065 Krzeszowice
NIP: 944-185-66-40
Współorganizator: Polski Związek Kolarski oraz Fundacja Wspierania Polskiego Kolarstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *