Zasady rywalizacji w wyścigu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski eSport w dniu 11 marca 2023.

Regulamin wyścigu kwalifikacyjnego mężczyzn do Oficjalnych Mistrzost Polski

Zasady rywalizacji w wyścigu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski eSport w dniu 11 marca 2023.
▶️1. Pomiar tętna obowiązkowy.
▶️2. Posiadanie min. 5 poziomu na Zwift.
▶️3. Otwarty profil na Strava.
▶️4. Interaktywny trenażer typu direct drive lub rower treningowy typu smart (Tacx Neo Smart, Wahoo Bike, Wattbike Atom, StagesBike) z dokładnością pomiaru mocy +/- 2%.
▶️5. Zalecane jest zamieszczenie na profilu zawodnika na www.zwiftpower.com zdjęcia lub filmu z pomiaru aktualnej masy ciała. Pomiar powinien być dokonany w stroju kolarskim, bez butów. Na zdjęciu musi być widoczny odczyt wagi oraz rozpoznawalny wizerunek zawodnika podczas pomiaru. Aktualna waga odpowiadająca tej ze zdjęcia/filmu musi być wprowadzona na profil zawodnika na www.zwift.com
Wagę należy zaktualizować najpóźniej na 24h przed startem wyścigu kwalifikacyjnego.

W przypadku nagłych zmian wagi na przestrzeni krótkiego okresu czasu, zapisanych na profilu zwiftpower, ZADAPL może usunąć zawodnika z wyników. Procedura ważenia opisana jest na końcu regulaminu jako załącznik Nr1
▶️6. ZADAPL zaleca, aby w trakcie wyścigu kwalifikacyjnego generowaną moc podczas wyścigu rejestrować na dodatkowym zewnętrznym pomiarze mocy (Dual Recording) z dokładnością pomiaru wskazań mocy +/- 2% wg producenta, z wyłączeniem pomiarów tylko z jednej nogi.
▶️7. ZADAPL zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje, pod kątem wiarygodności pomiarów mocy. Wszelkie wątpliwości, przy jednoznacznym braku potwierdzenia w wynikach “na dworze” lub w analizie Dual Recording będą przemawiały na niekorzyść zawodnika i będą podstawą do niedopuszczenia go w wyścigu finałowym. Więcej informacji w załączniku Nr.2
▶️8. Wyścig kwalifikacyjny mężczyzn odbędzie się na trasie na której są zlokalizowane 3 (trzy) segmenty punktowe:
1.Titans Grove KOM Reverse / Titans Grove QOM Reverse
2.Sprint
3.Volcano KOM / Volcano QOM
*podane odległości (umiejscowienia premii) nie zawierają w sobie dystansu lead-in, są orientacyjne

▶️System punktowy – punkty do zdobycia na poszczególnych premiach
▶ Titans Grove KOM: 55,50,45,40,36,34,33,32,31,30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,1 (30 punktuje)
▶ Sprint: 80,75,70,65,60,55,50,45,40,35,32,30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,3,2,1,1,1 (30 punktuje)
▶ Meta KOM: 80,75,70,65,60,55,50,45,40,35,32,30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,3,2,1,1,1 (30 punktuje)
▶ Dodatkowo TOP5 zawodników na każdym segmencie, którzy uzyskali najlepszy czas, zdobywa odpowiednio 8,6,4,2,1 punkty.

▶️Kwalifikacje do wyścigu finałowego uzyskuje 20 zawodników, którzy uzyskają największą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje miejsce na mecie.
▶️Informacje o zawodnikach, którzy uzyskali kwalifikację oraz zostali pozytywnie zweryfikowania, organizator poda najpóźniej w środę 15 marca 2023r.
▶️Zawodnicy mają 48h na dostarczenie lub uzupełnienie danych potrzebnych do weryfikacji tj do końca dnia 13 marca 2023 
▶️Organizator zastrzega sobie możliwość udzielenia “dzikich kart” w przypadku braku wystarczającej ilości zawodników spełniających kryteria kwalifikacji lub w przypadku zaistnienia sytuacji losowych lub dyskwalifikacji zawodników, którzy nie wypełnili formalności związanych z weryfikacją uzyskiwanych mocy lub potwierdzenia (przesłania na zadapl@ztpl.cc filmu) aktualnej wagi

⚠️Załącznik Nr 1 – Procedura ważenia
Do uzyskania kwalifikacji do wyścigu finałowego Mistrzostw Polski w dniu 19 marca 2023r, film z ważenia zawodnika uczestniczącego w wyścigu kwalifikującym, JEST OBOWIĄZKOWY w przypadku gdy zawodnik zdobędzie ilość punktów uprawniającą do uzyskania kwalifikacji.

W praktyce oznacza to, iż zawodnik mający szansę na zajęcie miejsca w okolicach TOP30 powinien zastosować się do poniższej procedury.
Weryfikacji wagi możemy jednak oczekiwać od KAŻDEGO zawodnika, jeśli będą co do niej wątpliwości. 

▶️Link do ważenia powinien znaleźć się na profilu ZwiftPower lub zostać przesłany na adres zadapl@ztpl.cc
▶️Film z ważenia ma na celu potwierdzenie dotychczasowej wagi zawodnika. Nie zbijamy patologicznie wagi, nie odwadniamy się, nie cieniujemy specjalnie żeby tylko uzyskać rekordowo niską wagę.
▶️Dajemy czas na potwierdzenie swojej wagi od czwartku do soboty rano 12.00 w dniu 11 marca 2023. Możemy też poprosić zawodnika o ważenie potwierdzające wagę do 3 dni po zakończeniu wyścigu.
▶️Prawidłowy film z ważenia zawiera:
1. Wizerunek zawodnika – musimy widzieć kto się waży.
2. Potwierdzenie daty ważenia, np. ujęcie ekranu ze aktualną stroną Google News lub ekran telewizora z kanałem informacyjnym/prognozą pogody itp.
3. Ujęcie otoczenia wagi i miejsca ważenia oraz podłoża na którym stoi waga. Nie możemy mieć wątpliwości czy np. zawodnik nie opierał się o coś ręką przy ważeniu.
4. Następującą procedurę ważenia:
– aktywujemy wagę naciskając ją stopą, zabieramy stopę i pozwalamy się wadze wyzerować.
– ważymy na niej obciążenie o wadze ok 5kg (np baniak wody 5L, hantel 5kg itp.).
– zdejmujemy obciążenie i pozwalamy wadze się wyzerować.
– ważymy siebie. schodzimy z wagi i pozwalamy się jej wyzerować.
– ważymy siebie trzymając obciążenie w ręce.
5. Jeśli nagrywamy film bez czyjejś pomocy to w trakcie ważenia można trzymać telefon w ręce. Waga telefonu zostanie odjęta od uzyskanej wagi (0.2kg). Przy samodzielnym filmowaniu druga dłoń powinna być widoczna w kadrze w trakcie ważenia.
6. Prosimy o ważenie w stosownym ubiorze. Szorty kolarskie i skarpetki to minimum.

⚠️Załącznik Nr.2 Autentyczność mocy uzyskiwanych przez zawodnika:
▶️profil Strava musi być podpięty pod ZwiftPower i ustawiony jako otwarty do 3 dni po wyścigu.
▶️profil na Zwifcie musi być publiczny do 3 dni po wyścigu.
▶️dual czyli nagranie mocy z drugiego źródła mocy jest zalecane i będzie w pierwszej kolejności wykorzystywane do weryfikacji mocy uzyskanej przez zawodnika. Rozbieżność przekraczająca 3% lub brak duala mogą być przyczyną dyskwalifikacji. Każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.
▶️przy weryfikacji może być brany pod uwagę także staż treningowy zawodnika, osiągi w jazdach na zewnątrz (moce osiągane na podjazdach), udział w eventach na żywo gdzie zawodnik potwierdził generowaną przez siebie moc oraz inne procedury weryfikacyjne, które w przeszłości przechodził zawodnik we współpracy z ZADA.PL.
▶️zabronione są wszelkie nietypowe style pedałowania, które mogą dawać zawyżone odczyty mocy takie jak sticky watts lub szarpane pedałowanie na trenażerach Elite Direto.
▶️ze względu na dokładność pomiaru mocy różnych trenażerów zalecany poziom Trainer Difficulty to od 20% do 50%.
▶️wyniki osiągane na trenażerach znanych z zawyżania mocy (Turbo Muin, Turno, inne trenażery hydrauliczne, trenażery rolkowe) będą poddawane szczególnej weryfikacji.
▶️zawodnik może być poproszony o przedstawienie pliku log potwierdzającego jakie sensory były sparowane podczas wyścigu.
▶️moce odbiegające znacząco od tych osiąganych historycznie przez zawodnika na ZwiftPower lub moce osiągane przez zawodników wcześniej nieznanych ZADA.PL będą poddawane szczególnej weryfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *