Ant+ czy Bluetooh? Czym się różnią? Który lepszy?

Ant+:

 • Do podłączenia czujników Ant+ z urządzeniem wymagane jest podłączenie zewnętrznej anteny USB. Tylko nieliczne urządzenia mają wbudowaną antenę Ant+ (głównie smartfony Samsunga i pojedyncze modele innych producentów).
 • Czujnik Ant+ można połączyć z dowolną ilością odbiorników i zawsze jest widoczny dla pobliskich odbiorników.
 • 2.4GHz, zasięg 30 metrów, maksymalna przepustowość 12.8 kbps.

Bluetooth (LE):

 • Większość telefonów, tabletów, laptopów posiada wbudowaną antenę Bluetooth. Do komputerów jej nie posiadających można podłączyć antenę BT USB 4.0 (i nowsze).
 • Czujnik BT można połączyć tylko z jednym odbiornikiem. Sparowany czujnik BT przestaje być widoczny dla innych odbiorników. To częsta przyczyna problemów z parowaniem czujników BT.
 • 2.4 GHz, 10-600 metrów, 125-2000 kbps.

 

O ile w pierwszych latach funkcjonowania Zwift Ant+ wydawał się najlepszą opcją do łączenia czujników w ostatnich 2 latach mocno się to zmieniło. Dodanie natywnej obsługi dla Bluetooth w Windows 10 oraz fakt, że jest to obecnie standard obsługiwany przez praktycznie każde urządzenie przenośne oraz czujnik fitness wpłynął mocno na popularyzację tego standardu.

Bluetooth na chwilę obecną posiada technologiczną przewagę na Ant+ i u większości użytkowników zapewni wyższą jakość i stabilność sygnału.

Dlaczego tak jest? Zintegrowane anteny BT posiadają zazwyczaj wyższą jakość i odporność sygnału na zakłócenia niż miniaturowe dongle Ant+. BT posiada także możliwość dynamicznej zmiany częstotliwości sygnału i nie jest zamknięty w jednej częstotliwości jak Ant+. Jedyna przewaga Ant+ nad BT w tym momencie to faktyczny brak standaryzacji i spójności czujników BT, a więc i faktyczna konieczność implementacji obsługi każdego czujnika BT z osobna.

Problemy z parowaniem czujników Bluetooth. Najeczęstsze przyczyny.

Najczęstszą przyczyną problemów z parowaniem czujników Bluetooth jest fakt, że są one widoczne dla odbiornika (czyli tutaj Zwifta) wyłącznie jeśli nie są już sparowane z innym urządzeniem lub aplikacją przez Bluetooth. W przypadku problemów ze sparowaniem trenażera przez BT należy:

 1. Wyłączyć BT we wszystkich urządzeniach, poza tym na którym uruchomiony jest Zwift (chyba, że korzystamy z mostka BT w Companion, wtedy zostawiamy włączony BT na telefonie).
 2. Wyłączyć wszystkie aplikacje poza Zwiftem (i ewentualnie Companionem), które mogą potencjalnie łączyć się z trenażerem/czujnikiem.
 3. Po zrobieniu powyższych należy uruchomić ponownie trenażer wyłączając go i włączając z powrotem do prądu. To powinno zaradzić sytuacji, w której trenażer był sparowany z innym urządzeniem lub programem, uniemożliwiając połączenie go ze Zwiftem.
Żółty wykrzyknik przy ikonie Bluetooth w trakcie parowania czujników. Jak temu zaradzić?

Jeśli posiadamy system Windows 10 oraz antenę Bluetooth w standardzie przynajmniej 4.0 (zintegrowana lub usb) to możemy łączyć czujniki Bluetooth bezpośrednio ze Zwiftem, bez konieczności korzystania z aplikacji Zwift Companion. Niekiedy po świeżej instalacji systemu lub jego aktualizacji przy ikonie Bluetooth w ekranie parowania czujników może pojawić się żółty wykrzyknik i brak możliwości parowania sensorów. Jest on spowodowany brakiem niektórych bibliotek środowiska Microsoft Visual C++ w naszym systemie i można go rozwiązać instalując je ręcznie. Należy ściągnać plik z tego linku oraz uruchomić plik install_all.bat.

Zwift Companion jako mostek do łączenia czujników Bluetooth.

W celu połączenia czujników Bluetooth ze Zwiftem za pomocą aplikacji Zwift Companion należy:

 1. Włączyć BT w telefonie na którym uruchomiony jest Zwift Companion.
 2. Połączyć telefon z tą samą siecią lokalną, z którą połączony jest komputer lub Apple TV na których uruchomiony jest Zwift (a więc internet w telefonie przez domowe Wifi, nie przez mobilny transfer danych telefonu).
 3. W ekranie parowania czujników w prawym, górnym roku wybrać opcję „Use Zwift Companion”.
 4. Wyszukać czujniki w ekranie parowania aplikacji głównej Zwift. Nie musimy, a wręcz nie powinniśmy podejmować żadnych czynności w ustawieniach BT telefonu itd.
 5. Zaleca się pozostawienie aktywnego ekranu w telefonie z uruchomioną aplikacją Companion. W sytuacji gdy nagle zerwie nam połączenie zaleca się zamknięcie aplikacji ZC na telefonie poprzez Ustawienia/Aplikacje/Wymuś zamknięcie. Następnie ponownie uruchamiamy ZC na telefonie i czekamy aż połączenie ze Zwift zostanie wznowione
Problemy z łącznością, częsta utrata sygnału, słaba jakość sygnału z czujników. Jak temu zaradzić?

Słaba jakość sygnału i problemy z łącznością Zwifta z czujnikami objawiają się na kilka sposobów:

 • Pomimo ciągłej jazdy moc, tętno lub kadencja pokazują „0”, znikają całkowicie lub przez kilka sekund błędnie wyświetlana jest ta sama wartość.

 • Trenażer z dużym opóźnieniem reaguje na zmiany nachylenia lub mocy w trybie ERG.

 • Wykresy mocy zawierają dużo poziomych linii i powtórzonych wartości (wykres przypomina schodki).

Te objawy zazwyczaj wskazują na problemamy z łącznością z czujnikami. Wpływ na jakość i stabilność połączenia ma kilka czynników:

 1. Odległość czujnika od odbiornika. Staramy się aby była ona jak najniższa. Jeśli odbiornik znajduje się więcej niż metr od odbiorników i pojawiają się problemy, warto w miarę możliwości skorzystać z przedłużacza USB do anteny Ant+ lub Bluetooth (do 2 metrów może być to kabel pasywny, powyżej 2 metrów powinniśmy korzystać z przedłużki z aktywnym zasilaniem).

 2. Orientacja czujnika w stosunku do odbiornika. Niektóre czujniki są wrażliwe na orientację odbiornika w stosunku do roweru. Np. mierniki Stages działają najlepiej jeśli odbiornik znajduje się idealnie z przodu roweru. Zmiana orientacji bez zmiany odległości może także pomóc „ominąć” lokalne zakłócenia sygnału.

 3. Urządzenia emitujące sygnał na podobnej częstotliwości do Ant+, takie jak Routery i odbiorniki Wifi, ale także niektóre urządzenia AGD, np. kuchenki mikrofalowe. Duże nagromadzenie urządzeń działających w pasmach ~2.4GHz, jak to ma miejsce w blokach mieszkalnych, może mieć negatywny wpływ na jakość połączenia Zwifta z czujnikami. Dobrą praktyką jest ustawienie domowego routera aby działał w paśmie nie pokrywającym się z pasmem Ant+, czyli 5GHz i/lub jak na poniższej grafice:

 1. Ustawienia oszczędności energii systemu Windows. System Windows domyślnie może wyłączać zasilanie w portach USB jeśli uzna, że są one nieużywane. Ofiarą takiej operacji może stać się nasza antena Ant+ lub Bluetooth. W trakcie korzystania ze Zwifta dobrze jest przełączyć ustawienia oszczędzania energii na „Wysoka wydajność” i dla pewności wyłączyć możliwość wyłączania zasilania w portach USB. Jak na poniższej grafice czynność powtarzamy dla wszystkich urządzeń gdzie znajdziemy taką opcję:

 1. W przypadku problemów z sygnałem Ant+ polecamy spróbować łączności przez Bluetooth (zintegrowany z komputerem lub antena USB). O ile parowanie czujników BT może (choć nie musi) być czasem problematyczne to standard ten jest bardziej odporny na zakłócenia i problemy ze stabilnością połączenia.

 2. Najnowsze raporty wskazują, że urządzenia USB 3.0 mogą powodować zakłócenia na częstotliwości 2.4GHz (na niej operują zarówno Ant+ jak i BT). Można więc spróbować odłączyć od komputera wszystkie niepotrzebne urządzenia USB 3.0, a anteny USB Ant+ i/lub BT przełączyć z portów USB 3.0 (niebieskie) do portów USB 2.0 (czarne).